Vaše dotazy   |   Kontakty

ZDROJE POSTAČUJÍ NA KRYTÍ INVESTIC

Hospodářský výsledek 2014 2015
skutečnost plán
     
Výnosy celkem 109 346 110 600
Výnosy z nájmu MOVO 107 647 110 000
Ostatní výnosy 1 698 600
Náklady celkem 98 178 96 600
Výkonová spotřeba 2 368 3 000
Opravy 3 126 15 000
Osobní náklady 4 194 4 600
Ostatní provozní náklady vč. daní 269 300
Odpisy 78 444 81 000
Rezerva 3 042 -12 100
Ostatní finanční náklady 5 334 4 000
Odložená daň 1 400 800
Hospodářský výsledek 11 167 14 000
     
Odpisy + HV 89 611 95 000
Z toho: Splátka úvěru 50 000 40 000
Předplacené nájemné 20 000 20 000
Investice 31 902 35 000
     
Rozdíl (snížení stavu finančních prostředků) -12 290 0
78,5 mil. odpisů plus 11 mil. zisku v roce 2014 stačilo na pokrytí minulých i aktuálních investic
(34 mil. v roce 2014, 50 mil. v roce 2015).

VaK Zlín, a.s.

Tř. Tomáše Bati 383
760 49 Zlín

Kontakt

Tel: +420 577 104 619
e-mail: vakzlin@vakzlin.cz

Důležitá čísla

Poruchy: 577 124 240 – 250
Zákaznická linka: 840 668 668