Vaše dotazy   |   Kontakty

VÝDAJE NA OBNOVU VODÁRENSKÉ INFRASTUKTURY

Rok VaK MOVO
201431,9 mil. Kč
201327,2 mil. Kč0,9 mil. Kč
201218,1 mil. Kč25,5 mil. Kč
201116,7 mil. Kč51,1 mil. Kč
2010348,9 mil. Kč10 mil. Kč
2009155,4 mil. Kč51,1, mil. Kč
Celkem598,2 mil. Kč138,6 mil. Kč

Celkové procentní zvýšení hodnoty stálých aktiv vzhledem k jejich pořizovací ceně:
(594 + 135) / 3 214 = 23

Lze tedy říct, že za posledních 6 let byla vodárenská struktura obnovena z téměř jedné čtvrtiny

Průměrná životnost vodárenského majetku je 40 let. Tímto je zajištěna jeho dostatečná obnova.
  • Obnova majetku je naší prioritou, a proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste.
  • V letech 2019 a 2020 budou k dispozici podstatně vyšší zdroje v důsledku splacení půl miliardové investice z roku 2010

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Příjmy110113115117119121
Výdaje celkem747372714010
Výdaje na splátky60606060300
Provoz101010101010
Úroky432100
Investice (rozdíl příjmů a výdajů a rezerva)50404346 79111
Investice (úspory + rezervy)1400000


VaK Zlín, a.s.

Tř. Tomáše Bati 383
760 49 Zlín

Kontakt

Tel: +420 577 104 619
e-mail: vakzlin@vakzlin.cz

Důležitá čísla

Poruchy: 577 124 240 – 250
Zákaznická linka: 840 668 668