Vaše dotazy   |   Kontakty

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VaK ZLÍN, a.s.

Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle:
  • Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku infokapka, spuštěním nových webových stránek společnosti www.pravdaovak.cz a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii

  • Jednání směřující ke konsolidace vnitřního prostředí ve společnosti, zamezení možné destabilizace společnosti a vytvoření právní a majetkové jistoty pro všechny akcionáře

  • Intenzivní jednání s MOVO, a.s. o maximální optimalizaci provozní smlouvy, zejména regulace ceny vody minimálně na 3 roky, narovnání poměru zisků a investic obou společností, změna vzorce pro výpočet nájemného – za pomoci poradenské firmy Ernst & Young

  • Příprava dlouhodobého investičního plánu na 10 let

VaK Zlín, a.s.

Tř. Tomáše Bati 383
760 49 Zlín

Kontakt

Tel: +420 577 104 619
e-mail: vakzlin@vakzlin.cz

Důležitá čísla

Poruchy: 577 124 240 – 250
Zákaznická linka: 840 668 668