Vaše dotazy   |   Kontakty

O SPOLEČNOSTI VaK ZLÍN, a.s.

 • Vodovody a kanalizace ZLÍN, a.s. (vlastník) je akciová společnost, která vlastní vodohospodářskou infrastrukturu v hodnotě 3,2 miliardy Kč
 • Největší podíl majetku ve formě akcií drží města a obce okresu Zlín
 • Největším akcionářem je Statutární město Zlín
 • Osoby, jejichž podíl na základním kapitálu činí alespoň 5 %, jež jsou společnosti známy:

  Akcionář IČO Podíl na základním kapitálu
  Statutární město Zlín283 92446,25%
  Město Valašské Klobouky 284 6116,85%
  Město Slavičín284 4596,67%
  Město Otrokovice284 3015,56%
  Město Luhačovice284 1655,43%

 • MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (provozovatel) si tuto vodohospodářskou infrastrukturu pronajímá a provozuje ji na základě provozní smlouvy z roku 2004
 • Smlouva byla uzavřena v roce 2004 na 30 let (tj. smlouva vyprší v roce 2034)
 • Provozovatel přebírá podstatná rizika, která podle zákona o vodovodech a kanalizacích nese primárně vlastník s tím, že pokud se riziko materializuje, nese provozovatel jeho důsledky (včetně finančních důsledků).
 • Provozovatel hradí vlastníkovi infrastruktury nájemné za užívání vodohospodářské infrastruktury.
 • Odpovědnost za provozování a také výběr plateb za vodohospodářskou službu od odběratelů je příjmem provozovatele na jeho jméno a jeho účet.

Oddílný model provozování je v rámci ČR uplatněn téměř v 50% (4,8 milionů zásobovaných obyvatel)Model samoprovozování 12%
Oddílný model (případ Zlínska) 49%
Vlastnický model 10%
Smíšený model 29%

VaK ZLÍN, a.s. v číslech (2014)

Počet zásobovaných obyvatel PV 170 138
Počet zásobovaných obyvatel OV 146 424
Množství vyrobené vody v tis. m3 9 255
Množství odkanalizované vody v tis. m3 14 427
Délka vodovodní sítě v km 1 435
Délka kanalizační sítě k km 975
Počet úpraven vody 7
Počet vodojemů a čerpacích stanic 183
Počet čističek odpadních vod 14

VaK Zlín, a.s.

Tř. Tomáše Bati 383
760 49 Zlín

Kontakt

Tel: +420 577 104 619
e-mail: vakzlin@vakzlin.cz

Důležitá čísla

Poruchy: 577 124 240 – 250
Zákaznická linka: 840 668 668